Uncategorized

Onshoulderstv forstår nøyaktig hvordan du bruker OpenScad

Nylig har det vært et løft i populariteten til OpenScad som verktøyet for valg i 3D-utskriftssamfunnet. [Gavilan Steinman] setter ut en serie webtv shorts på bruk av openScad. Mens det mangler en stor del av funksjonene i Big Cad Passer (som muligheten til å produsere tegninger av delene dine), har samfunnet vist at det er effektivitet som et designverktøy. Det er bare to episoder ut så langt, men de dekker openScad, Mathcast, 3D-utskrift og en virkelig ryddig robotdesign. Se dem nedenfor.