Category

Behandling 1.0

Behandling, det åpne programmeringsspråket som er opprettet for kunstnere og andre kreative typer, til slutt gikk 1,0. Behandling inspirerte mange utøvere av kreativitet og skjønnhet, fra interaktive kunstinstallasjoner til lydskulpturer. Forbedringer på behandling inkluderer OpenGL anti-aliasing, en utvidbar verktøy-meny og XML-biblioteket som er inkludert som standard. Du kan lese på endringene eller laste ned behandlingen og begynne å spille med det selv.

[Via Create Digital Motion]