Uncategorized

Arduino I2C Sniffer

[Johngineer] fant seg i behov av et I2C-sniffer, men hadde ikke en tilgjengelig. Nødvendighet er oppfinnelsens mor, så han setter sammen denne i2c snifferskisse for Arduino. Arduino vil registrere hva som skjer for et angitt tidsintervall, og deretter dump dataene via seriell som en .csv. Du må da plotte det for å se hva som skjer. [JohnGineer] anbefaler LiveGraph, siden den er bærbar og enkel. Som du kan se i koden, er tidsintervallet justerbart, men du har de fysiske begrensningene til RAM på brettet å vurdere. Dette virker som et ganske praktisk stykke kode lagret rundt, effektivt gir deg en passabel I2C-sniffer i en klemme.