Category

Åpent kilde maskinvare påvirker utvikling

Innovasjon evaluering gjør spotlight på åpen kildekode maskinvare bevegelse. Open Source Hardware er knapt et nytt konsept, men i det siste har det fått mye mer oppmerksomhet, med hjelp av magasiner som å gjøre så vel som nettsteder som lærerables. Chumby, en bedrift som tilbyr en modifiserbar kube med en skjerm, innebygd datamaskin, samt en Wi-Fi-tilkobling, utviklet sitt produkt for å bli raskt hackable. Åpenheten i produktet utløste et nabolag sterkt investert i produktets fremskritt som skal opprettes. Veksten i slike nabolag har også stimulert rente fra selskaper som Nokia, som samarbeider med MIT på Open Source Video Decoters. De anerkjente at åpningen opp ville føre til at fremskrittstidspunktet ble redusert, samt gi høyere fleksibilitet, slik at de kan allokere ressurser til andre områder, inkludert reklame og merkevareutvikling. [Jamey Hicks], direktør for Nokia Research Study Center i Cambridge, mener at den åpne kildebevegelsen kan til og med supplere lukkede design, så lenge den håndteres på riktig måte. Med høyere få tilgang til til Advanced Software Application Tools, samt ressurser, fortsetter barrierer for å komme i gang, så vel som det er mye enklere for verden å finne gleden av tinkering samt hacking.

[Foto: Andreas Pizsa]